Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka

Autorka receptury algowych kremów ze spiruliną

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka
Autorka receptury Gai ze spiruliną

Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w biotechnologii. Nagradzana za odkrycie nowej metody praktycznego wykorzystania mikroskopijnych alg, których reprezentantem jest spirulina platensis.

Jej liczne, regularnie publikowane artykuły i prace są szeroko cytowane w świecie nauki. Spośród ponad 400 publikacji wyróżnić należy:

2015

  • Kim S.K., Chojnacka K., Marine Algae Extracts: Processes, Products, and Applications, 2 Volume Set, John Wiley & Sons, 2015.

2010

  • Chojnacka K., Biosorption and bioaccumulation–the prospects for practical applications Environment international 36 (3), 299-307, 2010.

2005

  • Chojnacka K., Chojnacki A., Gorecka H., Biosorption of Cr3+, Cd2+ and Cu2+ ions by blue–green algae Spirulina sp.: kinetics, equilibrium and the mechanism of the proces Chemosphere 59 (1), 75-84, 2005.
  • Chojnacka K., Chojnacki A., Gorecka H., Górecki H., Bioavailability of heavy metals from polluted soils to plants Science of the Total Environment 337 (1-3), 175-182, 2005.

2004

  • Chojnacka K., Noworyta A., Evaluation of Spirulina sp. growth in photoautotrophic, heterotrophic and mixotrophic cultures Enzyme and Microbial Technology 34 (5), 461-465, 2004.

Zobacz profil prof. Chojnackiej na stronie uczelni

Zobacz pełną listę publikacji