Najczystszy ekstrakt, polska technologia

Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

Ekstrakt pozyskujemy w Polsce unikalną i nowoczesną technologią ekstrakcji płynem (ditlenek węgla) w stanie nadkrytycznym, która pozwala na uzyskanie najwyższej jakości surowca do naszych kosmetyków.

Metoda ta – w przeciwieństwie do tradycyjnej metody rozpuszczalnikowej stosowanej przy produkcji znacznej części kosmetyków – zachowuje najcenniejsze związki zawarte w algach oraz nie wpływa negatywnie na ich właściwości. Pozwala natomiast na uzyskanie ekstraktu o ponad 90% zawartości odżywczych kwasów tłuszczowych.

Ekstrakcja spiruliny nowoczesną i czystą technologią - algi w kremach
Stężony ekstrakt ze spiruliny pozyskujemy nowoczesną i czystą technologią ekstrakcji w niskiej temperaturze

Ditlenek węgla jest najpowszechniej stosowanym płynem w stanie nadkrytycznym. Wykazuje szereg zalet, które czynią go ciekawym wyborem względem typowych rozpuszczalników organicznych. Wśród zalet ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym należy wymienić przede wszystkim nietoksyczność. Produkty pozyskiwane za jego pomocą nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Ditlenek węgla posiada certyfikat „Powszechnie Uznanego za Bezpieczny” (Generally Recognized As Safe, GRAS) nadany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Ponadto, ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym jest chemicznie obojętny, co oznacza, iż nie wpływa na strukturę – a zatem i właściwości – ekstrahowanych substancji.

Zachowaniu pełnej aktywności ekstraktu sprzyjają także względnie łagodne warunki procesu z udziałem tego medium. Ponieważ ditlenek węgla w warunkach normalnych ma postać gazową, może być całkowicie odzyskiwany z układu, co pozwala na uzyskanie produktu o bardzo wysokiej czystości. W porównaniu do tradycyjnych metod, ekstrakcja za pomocą ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym dostarcza mniejsze objętości produktu, ale o wysokim stężeniu izolowanych substancji czynnych.

Czytaj więcej o technologii.